HeadFirst Technologies

Modern architecture needs technology that moves and inspires human emotions.
That willnever change.Projekt UE

Tytuł projektu: Opracowanie zespołu rozwiązań technologicznych, umożliwiających wdrożenie dźwiękochłonnych i dźwiękoizolacyjnych transparentnych ustrojów akustycznych z funkcją prywatności do zastosowań biurowych 

 

Przedmiotem projektu jest opracowanie zespołu rozwiązań technologicznych, umożliwiających wdrożenie dźwiękochłonnych i dźwiękoizolacyjnych transparentnych ustrojów akustycznych z funkcją prywatności do zastosowań biurowych. Ustroje znajda zastosowanie przede wszystkim w otwartych przestrzeniach biurowych, w których hałas generowany przez ludzi, urządzenia informatyczne, HVAC oraz dodatkowy hałas przenikający przez źle wykonane przegrody, jest ważnym czynnikiem zwiększającym stres, obniżającym komfort i wydajność pracy oraz szkodzącym zdrowiu pracowników.

 

Jako remedium dla ww. zagrożeń planuje się wprowadzenie 2 rodzajów ustrojów umożliwiających adaptację akustyczną stanowiska pracy w zakresie wprowadzenia chłonności oraz szerokopasmowej izolacyjności akustycznej. Materiały użyte do budowy widocznej części ustrojów zapewnią transparentność powyżej 90%, umożliwiając pozostawienie dostępu do światła dziennego oraz widoczność przestrzeni biura.

 

Cele projektu zostaną zrealizowane w toku prac B+R obejmujących m.in.:
– opracowanie koncepcji technologicznej i przeprowadzenie symulacji akustycznych ustrojów stałych i mobilnych, – zaprojektowanie i obliczenie wytrzymałościowe konstrukcji nośnej,
– przygotowanie i przetestowanie prototypów laboratoryjnego w skali 1:8 i w skali 1:1,
– walidację i optymalizację rozwiązania. 

 

 

Wartość projektu: 1 499 777,23 zł (w tym wkład z Funduszy Europejskich: 1 038 600,78 zł ).

 

Do góry